Image
Image

Udalekuak: onartuen zerrenda

Ordiziako Udalak abian jarriko dituen udalekuetan plaza izateko onartuak izan diren haurren zerrenda duzue hemen. 

1) F-001 zenbakitik F-042 zenbakira bitarteko (biak barne) zenbaki guztiak.

2) L-001 zenbakitik L-030 zenbakira bitarteko (biak barne) zenbaki guztiak.

3) M-001 zenbakitik M- 062 zenbakira bitarteko (biak barne) zenbaki guztiak.

Bestalde, epez kanpo izena eman dutenak zain zerrendan sartu dira. 

MATRIKULA ORDAINTZEA

Plaza behin betiko gordetzeko, ekainaren 29ra arteko epea dago ordainketa egiteko. Ordaindu ezean, zain zerrendara joko da plaza betetzeko. Kuota Ordiziako Udalaren ondoko kontu-zenbakian sartu behar da eta konzeptuan hauxe jarri behar da:  Udalekuak + haurraren izen-abizenak.


Kontu korrontea:
 ES37 2095 5073 0410 6002 4857 (Kutxabank)

 

Prezioa: 

- Arrunta: 63 euro.

- Anai-arreba gehiago matrikulatuta: 54 euro, bigarrenetik aurrera.

- RGI edota bestelako gizarte laguntzak jasotzen dituztenak: 18 euro.

SEGURTASUN NEURRIAK

Unean uneko egoeraren arabera eta osasun agintariek agindutakoaren arabera, neurriak zorroztu edo arindu ahal izango dira.

1. Ez da jarduerara joango…

-Haurrak COVID-19arekin lotuta egon daitekeen edozein sintomatologia badu (eztula, sukarra, arnasa hartzeko zailtasuna, etab.). Kasu horretan, bere lehen mailako arretarako zentroarekin harremanetan jarri eta haien jarraibideei jarraitu behar die.

-COVID-19ak kutsatutako pertsona batekin kontaktu estuan egon bada eta persona horrekiko distantziarik gorde ez bada.

 

2. Jarduera hasi aurretik

- Guraso/tutore/arduradunek haurra udalekuetako zentrora eraman baino lehen tenperatura hartuko diote eta, sukarra izanez gero, etxean geratuko da.

-Edozein arrazoi dela eta haurra etxean geratuko balitz, udalekuetako arduradunei jakinaraziko zaie.

- Guraso/tutore/arduradunek goizero haurrari lagunduko diote egokitu zaion elkargunera.

- Haurrei tenperatura hartuko zaie sarreran, eta sukarra izanez gero etxera joan beharko du. Horregatik oso garrantzitsua izango da guraso/tutore/arduradunak itxarotea haurra bere taldean sartu arte.

- Ondoren, gel hidroalkoholikoarekin eskuak garbituko dituzte haurrek eta euren taldearekin elkartuko dira.

 

3-Jarduera garatu bitartean

- Haur bakoitzak egunero motxila batean honakoa ekarri behar du: eguzkitako krema, bisera, ura eta musukoa (segurtasundistantzia mantentzea ezinezkoa denean erabiltzeko).

- Haurrek ezin dute inolako jostailurik ekarri etxetik. Haur bakoitzak bere hamaiketakoa ekarri ahal izango du, baina ezingo du partekatu.

- Jardueraren hezitzaileak arduratuko dira segurtasun-distantzia eta neurriak betearazteaz.

− Hezitzaileek haurrei azalduko dizkiete bete beharreko osasun- eta higiene-neurriak.

- Ahal den neurrian, jardueran ez da materialik partekatuko. 6.-Materialen bat partekatuz gero, garbitu eta desinfektatu egingo da.

-Jardueretan pertsonen arteko segurtasundistantzia mantenduko da.

-Eskuak maiz garbituko dira gel hidroalkoholikoarekin.

- Printzipioz, haur bakoitzak bere taldea izango du eta ez da beste taldekoekin nahastuko.

- Programazioak, jokoak, irteerak eta abar, unean uneko osasun egoerara egokituko dira. Ohikoak diren irteerak ez dira egingo. Aurten udalerrian edo bere inguruan ibiliko dira parte hartzaileak.

- Ordiziako Udalak eskura dituen protokoloak eta neurri guztiak ardura handiz jarraituta ere, Covid19 kasuren bat agertuko balitz, familiek ezingo dute inolako kalteordainik eskatu Udalari, salbu eta kuotaren zati proportzionala itzultzea udalekua bere haurrentzat bertan behera geratu bada.

Baratze parkearen handitzea eta izen ematea zabalik

Ordiziako Udalak abian jarri du baratze parkea erabiltzeko itxaron zerrenda. 2018an Ordiziako Baratze Parkea martxan jarri zen 35 baratzekin. Baratza hauek esleitu ondoren 36 pertsonako itxaron zerrenda bat geratu zen. Itxaron zerrendako posizioak zozketatu ziren eta publiko egin ziren. (Itxaron zerrenda 1). 2018tik aurrera herritarrek izena ematen jarraitu dute eta ondorioz, Ordiziako Udala bigarren itxaron zerrenda bat osatzen joan da. (Itxaron zerrenda 2). Gaur egun, baratze parke honen handitzea gauzatzen ari da eta 24 baratza gehiago egongo dira eta aurretik emandako baratzetan 4 baja eskaera egon direnez, denetara 28 baratza zozketatuko dira.

Baratza berri hauetan interesatua dagoenak eskaera bat aurkeztu beharko du ekainaren 24rako ARRETA BULEGOAN (telematikoki, Helbide elektroniko hau spambot-etatik babestuta dago. JavaScript gaituta izan behar duzu ikusi ahal izateko. edo presentzialki) eta Itxaron zerrenda 2an sartuko da. Epea zabalik dago jada. Eskaera egiteko arreta bulegoan duten inprimaki ofiziala bete beharko du. Eskaera honekin batera, NAN-ren kopia eta, dagokion kasuan, langabezi ziurtagiria, erretirodun edota pentsiodun ziurtagiria eta /edo elbarritasun ziurtagiria ere aurkeztu beharko du.

PROZEDURA

Baratza berri hauek esleitzeko araudian jasota dagoen ondorengo prozedura jarraituko da:

  • 2018ko itxaron zerrendako herritarrei baratza berri hauek eskainiko zaizkie lehen itxaron zerrendako posizioen arabera, bakoitzari baratza zozketatuko zaio. Itxaron_zerrenda_1eko herritarren artean baratzak zozketatu.
  • Baratza berriak esleitzeko garaian Itxaron_zerrenda_1 amaitzen bada, Itxaron_zerrenda_2a erabiliko da.
  • Bigarren itxaron zerrendakoen artean baratzak zozketatuko dira. Itxaron_zerrenda_2ko herritarren artean baratzak zozketatu.
  • Bigarren itxaron zerrendako posizioak zozketatu egingo dira. Itxaron_zerrenda_2ko posizioak zozketatu.

BARATZETAN IZEN EMATEA

Baratzetako onuradun izateko baldintza hauek bete behar dira:

a) Ordiziako udalerrian erroldatuta egotea gutxienez 2 urte lehenagotik.

b) Baratzean garatuko diren nekazaritza eta laborantza jarduerak egiteko fisikoki gai izatea.

Adingabeen eskabideek aitaren, amaren edo tutoreen abala dutela aurkeztu beharko dira, eta pertsona helduak izango du erantzukizuna, Araudi honen ondorioetarako.

d) Ordiziako Udalaren zerga-betebehar eta gainerako ordainketa guztiak egunean edukitzea.

e) Beste baratze baten erabiltzaile den familia-unitateko kidea ez izatea.

f) Eskatzaileak edo bere familia-unitateko kideren batek ez eduki zea, ez jabetzan, ez gozamen-eskubidean edo alokairuan nekazaritza-jarduerarako egokia den izaera landatarreko lursailik, Goierri eskualdean.

g) Zigorrik ez izatea lehenago beste baratze ekologiko baten jabe izan delako, Araudi honetan aurreikusitako arau urraketa bat dela medio.

h) Genero-indarkeriatik Administrazio-zehapenik edo zigor penalik ez izatea, zehapen edo zigor horrek dirauen denboran.

Udalak ofizioz egiaztatuko du erroldatze eta erresidentzia benetan bi urtetik gorakoak direla, arau-hausterik batere ez dagoela eta Udalaren zerga-betebeharretan edo beste mota bateko betebehar guztietan egunean dagoela.

Ekainaren 26an itxaron-zerrenda_2ko behin-behineko zerrenda argitaratuko da.

Ekainaren 30 bitarte interesdunek erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte. Epe hori amaituta, eta jasotako erreklamazioak ebatzita, uztailaren 2an onartu eta baztertuen behin betiko zerrendaren ebazpena egingo da.

LAGAPEN-EPEA

Lursailaren aprobetxa mendua edo/eta erabilera eta beraz, udal-lizentzia urtebeteko epez emango da, eta epe hori gehienez hiru urte arte luzatu ahal izango da.

Esleipendunak baratzea utzi egin beharko du lizentzia-epea amaitu aurreko hilabetean, garbia eta hurrengo esleipendunak lantzeko prest.

BARATZETAKO BANAKETA

Baratzeak bi taldetan sailkatuko ditugu:

1. taldea:

3 lurzati 3h) artikuluko 1 idatz-zatian aipatutako interes-taldeei esleituko zaizkie: beren ezaugarri bereziak direla eta, beste batzuen aldean gizarte-egoera ahulagoa duten pertsonek, hala nola langabetuak, RGI-hartzaileak, ezgaituak..

2. taldea:

25 lurzati gainerako herritarrei esleituko zaizkie.

Lurzatiak ondorengo puntuazioaren arabera esleituko dira:

* 1. taldea:

3h) artikuluko 1 idatz-zatian aipatutako interes-taldean dauden pertsonen kasuan.

— Familia-unitateko kide guztiak langabezian egotea: 4 puntu.

— Familia-unitateko kideren bat langabezian egotea: 2 puntu.

* 2. taldea:

Gainerako herritarren kasuan.

— % 33ko elbarritasuna edo handiagoa duten pertsonak: 2 puntu.

KANON ETA FIDANTZA

Udalak kanon bat aplikatuko du baratzearen laborantzagatik, baita fidantza bat ere, udal-jabari publikoko eremuaren erabilera egokia bermatzeko.

a) Baratze bat urtebetez erabili ahal izateko kanona:

Kanona 10 €-koa izango da baratze eta hilabete bakoitzeko. Ordainketa bakarrean 120 € ordaintzen dira, baratza urtebetez erabiltzeko eskumena edukiz.

Hurrengo urteetan, kanona baimenaren lehen urtea amaitu baino lehen ordaindu beharko da.

Baratzetako baja eskatzen denean ordaindutako kanona ez da bueltatzen.

b) Baratzetako fidantza.

Fidantza bat ordaindu behar da, udal-eremu publikoaren erabilera zuzena bermatzeko, 100 €-koa.

Baratzetako baja eskatzean, baratza egoera egokian uzten bada, fidantza bueltatzen da.

3h) artikuluan aipatutako interes taldeek ez dute kanona ezta fidantza ordaindu beharrik izango.

ZOZKETAK

Baratzak esleitzeko zozketak uztailaren 2an, osteguna, arratsaldeko 18:30etan Batzar aretoan izango dira. Ondorengo zozketak egongo dira:

  • ZOZKETA 1

Baratzak Itxaron_zerrenda_1eko herritarren artean zozketatuko dira.

  • ZOZKETA 2

Itxaron_zerrenda_2ko herritarren artean geratzen diren baratzak zozketatuko dira:

  • 3 baratza: beste batzuen aldean gizarte-egoera ahulagoa duten pertsonek, hala nola langabetuak, RGI-hartzaileak, ezgaituak.. direnen artean.
  • Beste herritarren artean geratzen diren baratzak zozketatuko dira.
  • ZOZKETA 3

Itxaron_zerrenda_2an geratzen diren herritarren posizioak zozketatuko dira.

Larunbatean trafikoa moztuta Urdaneta kalean

 

Larunbat honetan, hilak 20, Urdaneta 26 zenbakian etxe bat eraikitzen ari diren lur sailean garabi bat montatuko dute.
Ondorioz, kalea trafikoari moztuko zaio goizeko 8:00etatik aurrera eta montaketa lanak bukatu arte.

"Aralar, mundua leku den lurra" pelikula, Natura 2000 sarietan finalista

“Aralar, mundua leku den lurra” pelikula, bi urtetik behin ospatzen diren Natura 2000 sarietan finalista moduan hautatua izan da. Izendapen honek, azken bi urteetan Europar Batasunean egin diren 27 ingurumen proiekturik onenen artean kokatzen du Aralarko filma. Natura 2000 sarietan bost kategoria ezberdinetako sariak banatzen dira eta Aralarren inguruko dokumentala komunikazioko lan onenaren sarirako finalista izendatua izan da beste lau proiekturekin batera.

Hiritarren saria ere banatuko da eta horretarako, esteka honetan sartu https://natura2000award-application.eu/finalist/3832, eta proiektuaren aldeko klik bat egitea eskatzen dute proiektuaren egileek.

"Aralarko dokumentalaren helburua ingurune natural horren ezagutzan sakontzea izan da. Pelikula ikusi duen edonork jakingo du Aralar bezalako natur ingurunerek zein garrantzi duten gizartearentzat eta baita naturarentzat berarentzat ere. Honenbestez guztion erantzunkizuna da hain urriak ditugun eremu naturalak babestea eta hauen kudeaketan giza-jardueren eta natur kontserbazioaren arteko oreka bermatzea".

logo ordizia bizi herria

Image
Image
Image