Ordenantza fiskalak

ORDENANTZA FISKALAK FITXATEGIAK
ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA (HIRIALDEKOAK ETA BASERRIALDEAKOAK)  1. ordenantza fiskala 
IHARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA  2. ordenantza fiskala 
IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA  3.ordenantza fiskala 
ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA  4.ordenantza fiskala 
HIRIALDEKO LURREN BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA  5.ordenantza fiskala 
ZERBITZU PUBLIKOAK EMAN ETA EKINTZA ADMINISTRATIBOAK EGITEAGATIKO TASAK (gehiago irakurri)  6.ordenantza fiskala
HERRIKO KALEAZ ERABILERA PRIBATIBOA EDO APROBETXAMENDU BEREZIA EGITEAGATIKO TASAK (gehiago irakurri)  7.ordenantza fiskala
HAUR ESKOLA UDAL ZERBITZUAREN TASA  8. ordenantza fiskala
   

 

ordizia lab