Kontu hartzailetza

Mikel, Irati, Eli, eta Maiderrek osatzen dute sail hau. Besteak beste hurrengo lanak burutzen dituzte: Udalaren finantza sistema kudeatu eta gauzatzea. Diru-sarrerak eta gastua kontrolatu eta fiskalizatzea. Ekonomia-finantza, aurrekontua eta kontabilitateko aholkularitza eta kudeaketa. Aurrekontua betetzeko jarraipena egitea eta barne kontrola.