Kontu hartzailetza

Ainhoa, Fernando, Eli, Izaskun eta Garazik osatzen dute sail hau. Besteak beste hurrengo lanak burutzen dituzte: Udalaren eta erakunde autonomoen finantza sistema kudeatu eta gauzatzea. Diru-sarrerak eta gastua kontrolatu eta fiskalizatzea. Ekonomia-finantza, aurrekontua eta kontabilitateko aholkularitza eta kudeaketa. Aurrekontua betetzeko jarraipena egitea. Zerga, tasa eta prezio publikoen eta beste igorpen batzuen likidazio eta kobroa, borondatezko aldian nahiz geroko jarraipen aldian, bide exekutiboan edo zibilean. Eta udal diru fondoak erabili, zaindu eta kudeatzea.