Euskararen erabilera planak

Udalerria

Euskara Sustatzeko ekintza Plana (ESEP 2020-2024)

Udala

Udalean Euskararen Erabilera sustatzeko Plana