Familia ugariei OHZ ordaintzeko laguntza emango zaie

Ordizia. OHZ IBI

Ordiziako Udalak, 2020ko urteari dagokion Ondasun Higiezinengatiko Zergan (OHZ) hobaria eskatzeko epea urtarrilaren 31ra arte ireki du.

Eskaeraren baldintzak honakoak dira: hobaria %50ekoa da familia ugari orokorrentzat eta %75ekoa familia ugari berezientzat.
Hori emateko ezaugarriak eta ekarri beharreko agiriak:

  • Ohiko Bizitokia: familia guztia erroldatuta egotea.
  • Etxearen balio katastrala 130.000 eurokoa edo gutxiagokoa. Balio katastrala altuagoa balitz, hobaria kopuru horretarainokoa izango da.
  • 2018ko Errenta aitorpenaren kopia, Gipuzkoako Foru Aldundiak onartua.
  • Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuak emandako familia ugariaren titulua indarrean izatea.
  • Beste Ondasun Higiezinen jabe ez direla adierazteko Zinpeko adierazpena (garaje bat, trasteleku bat edo jarduera profesionalean aritzeko lokala izan ezik). Herentziazko higiezinetan jabegotza zati-banatuta egotea onartuko da, beste etxebizitza baten baliora iristen ez bada.
  • Ez dute hobaririk izango 60.000 eurotik gorako errenta duten familiek.

    Helbide elektronikoa.Informazio gehiago behar izanez gero 943885850 telefonora dei daiteke.