Osoko bilkurako aktak 2010

2010.URTEAN AZTERTUTAKO GAIAK