ZABALIK DAGO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA ORDAINTZEKO BORONDATEZKO EPEA

Herritar guztiei gogorarazten zaie  apirilaren 10erabitarteko lanegunetan, hau ere barne, ordaindu ahal izango direla borondatezko epean 2019ko Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko zergari dagozkien ordainagiriak.

Ordainketak herriko edozein aurrezki kutxa edo banketxetan egin daitezke.

Helbideratutako ordainagiriak 2019ko apirilaren 10ean kontutik pasako dira. Adierazitako epe hori bukatu ondoren premiamendu bidezko derrigorrezko ihardunbideari ekingo zaio besterik gabe, eta ordaindu ez diren kuotak gainordaina, berandutza interesak eta dagozkion gastuak hartu beharko dituzte beren gain.

OHARRA: Ordainagiria helbideratuta ez dutenek, eta martxoaren 25a baino lehen finantza erakundeetan aurkeztu beharreko ordainagiriinprimakia jasotzen ez badute, Herritarren Arretarako Udal Bulegora (HAUB) etorri beharko dute agiri hori eskuratzeko.