Ordiziako zergadunei jakitera ematen zaie 2019ko ekitaldiko Zergen Egutegi Fiskala. Zergak eta tasak ordaintzeko epeak ezartzen dira bertan. Epeak adierazitako egunean bukatuko dira, baina egun hori baliogabea baldin bada, epea hurrengo lanegunean bukatuko da.

Atxikitako dokumentuan daude jasota, ele bitan, epeak eta gainontzeko xehetasunak.

Egutegi Fiskala 2019 Calendario fiscal (pdf)