ZABOR BILKETA, IBI IRAUNKORRA, GARAJE SARRERA ETA HILERRIKO KANONAK ORDAINTZEKO BORONDATEZKO EPEA ZABALIK

20110420PHT18238 originalOrdainketak herriko edozein aurrezki kutxa edo banketxetan egin daitezke.

Helbideratutako ordainagiriak 2013ko azaroaren 10ean kontutik pasako dira.

Herritar guztiei jakinarazten zaie 2013/10/01etik 2013/11/10 bitarteko lanegunetan, biak barne, ordaindu ahal izango direla borondatezko epean Zabor, Ibi Iraunkor, Garaje Sarrera eta Hilerriko Kanonei dagozkien 2013ko ordainagiriak.

Adierazitako epe hori bukatu ondoren premiamendu bidezko derrigorrezko ihardunbideari ekingo zaio besterik gabe, eta ordaindu ez diren kuotak gainordaina, berandutza interesak eta dagozkion gastuak hartu beharko dituzte beren gain.