UDALTZAINGOAK EGIN DITUEN KONTROLETAN HAMAZAZPI TRAFIKO ARAU-HAUSTE ANTZEMAN ZIREN 2018N

2.435 gidarien kontrola egin zen iragarritako urteko trafiko kanpainan zehar

Udaltzaingoak iaz Ordizian egindako trafiko kanpainen datuek txostena osatu du. 2.435 ibilgailu ikuskatu ziren eta 17 arau-hauste antzeman ziren.  

Aurtengo egutegia berehala ezagutuko da, baina aurreko astean oharkabetzeen inguruko kontrola egin zen. 145 ibilgailu ikustatu ziren eta 3 arau-hauste antzeman, 2 sakeleko telefonoa erabiltzeagatik eta 1 beharrezko arreta ez izateagatik.

Hauek dira 2018ko datuak:

- OHARKABETZAK 

14 Kontrol, 1287 ibilgailu, 2 arau-hauste

- ALKOHOL ETA DROGAK

25 kontrol,  132 alkohol eta 15 droga, 1 arau-hauste alkoholagatik

- ESKOLA GARRAIOA

5 ibilgailu, 0 arau-hauste

-SEGURTASUN UHALA ETA HLS(umetxoen aulkia):

12 kontrol, 665 gidari, 4 arau-hauste(gidaria uhal gabe)

-BALDINTZA TEKNIKOAK

17 kontrol, 127 ibilgailu,1 arau-hauste

-HARRAPAKETAK

2 kontrol, 131 ibilgailu, 0 arau-hauste

-MOTORRAK

5 kontrol , 7 ibilgailu

-BIZIKLETAK

5 kontrol,  66 ibilgailu, 2 arau-hauste(kaskoa ez erabiltzeagatik eta 2 pertsona txirrindu batean joategatik)