BIHAR, HILAK 24, OSOKO BILKURA

Ez dago gaizki tarteka gogoratzea Osoko Bilkura dela Udalen kudeaketa organo nagusia. Bertan hartzen dira urteko erabakirik garrantzitsuenak, eta bertan eztabaidatzen dira aurrekontuak, hainbat egitasmo nagusi, hainbat erabaki politiko... Gainera, Udal Gobernuak eta oposizioak bertan eman behar izaten dituzte herriaren aurrean bere lanaren azalpenak.

Beraz, idatzi honekin azpimarratu nahi dugu Osoko Bilkuretan herritarrok parte hartzearen garrantzia, eta dei egin nahi dizuegu bertara azal zaitezten, bihar, hilak 24, arratsaldeko 19:00etan Udaleko Osoko Bilkuren Aretoan. Zabaldu deia, eta azaldu!

LOREZAIN PEOI LAN POLTSA (BEHIN BEHINEKO ZERRENDAK)

Ordiziako Udalean sor daitezkeen beharrei erantzuteko, lorezain peoi lanposturako lanpoltsa osatzeko onartutako eta baztertutakoen BEHIN BEHINEKO zerrendak osatu dira (atxikita)

Erreklamazioak aurkezteko epea bi mila eta hamabiko urriaren 24a arte irekitzen da. Egon daitezkeen erreklamazioak aztertu eta dagozkion erabakiak hartu ondoren, behin betiko zerrendak Udal iragarki taulan jarriko dira, eta bertan azalduko dira Epaimahai kalifikatzailearen osaketa eta probaren eguna eta ordua.

pdfOnartuak

pdfEz onartuak

ZERBITZU OROKORREKO PEOI LAN POLTSA (BEHIN BEHINEKO ZERRENDAK)

Ordiziako Udalean sor daitezkeen beharrei erantzuteko, zerbitzu orokorreko peoi lanposturako lanpoltsa osatzeko onartutako eta baztertutakoen BEHIN BEHINEKO zerrendak osatu dira (atxikita).

Erreklamazioak aurkezteko epea bi mila eta hamabiko urriaren 24a arte irekitzen da. Egon daitezkeen erreklamazioak aztertu eta dagozkion erabakiak hartu ondoren, behin betiko zerrendak Udal iragarki taulan jarriko dira, eta bertan azalduko dira Epaimahai kalifikatzailearen osaketa eta probaren eguna eta ordua.

pdfOnartuak

pdfEz onartuak