Osoko bilkurako aktak 2007

2007.URTEAN AZTERTUTAKO GAIAK