Osoko bilkurako aktak 2008

2008.URTEAN AZTERTUTAKO GAIAK