Herritar guztiei jakinarazten zaie, 2021eko maiatzaren 15etik ekainaren 30era bitartean, biak barne, ordaindu ahal izango direla borondatezko epean 2021eko ekitaldiko Landa Zein Hiri izaera Ondasun Higiezinen zergen ordainagiriak.

Zergadunek ordainketak herriko edozein aurrezki Kutxa edo Banketxetan egin ditzateke.
Helbideratutako zergadunen ordainagiriak ekainaren 15ean kargatuko dira.
Adierazitako epea bukatu ondoren, premiamenduzko prozedura exekutiboari ekingo zaio. Ordaindu ez diren kuotak dagokien errekarguarekin, berandutza interesekin eta dagozkion kostuekin kobratuko dira.