ORDIZIAKO UDALAK ADMINISTRARIEN LAN POLTSA OSATUKO DU ALDI BATERAKO BEHARRAK BETETZEKO

2014-07-09 lanpoltsaEskaerak aurkezteko epea uztailaren 21eko 13:30ak artekoa izango da

Ordiziako udalak administrarien lan poltsa osatzeko deialdia egin du, oposizio-lehiaketa bitartez, udal departamentuetan edo sailetan sor daitezkeen aldi baterako beharrak betetzeko. Udalak kaleratu ditu dagoeneko lan poltsan parte hartu ahal izateko oinarriak. Eskaerak aurkezteko epea uztailaren 21eko 13:30ak artekoa izango da. INFORMAZIO GEHIAGO 

DEIALDIA OINARRIAK INSTANTZIA

Lan-poltsa, Ordiziako Udaleko eta bere Erakunde Autonomoetako edo haren menpeko erakundeetako edozein sailetan egon daitezkeen lanpostu hutsak, aldi baterako programetako, eta aldi baterako kontratazioetako eta abarretako beharrak betetzeko erabiliko da. Horrekin batera, xede bera izanik, eskatzen duen edozein Administrazio Publikoren esku utziko da lan-poltsa.

Ordiziako Udalarekin izango den zerbitzu-harremana bitarteko funtzionario edo, hala balegokio, aldi baterako lan-kontratu bitartez gauzatuko da.

Lan-poltsa hau indarrean egongo da dagokion udal organoak etetea ebazten duen bitartean, eta beti ere gehienez 3 urteko indarraldia izango du.

IZANGAIEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK
Izangaiek Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 56. artikuluan jasotako baldintza guztiak bete beharko dituzte:

- Europako Batasuneko estatu kide bateko nazionalitatea edukitzea, edo Europako Batasunak egin eta Espainiak berretsitako nazioarteko hitzarmenen bidez langileen zirkulazio askea duten estatuetakoa izatea.

- Funtzioak behar bezala betetzea eragotz dezakeen gaixotasunik nahiz muga fisikorik ez izatea.

- 16 urte beteta izatea eta nahitaezko erretiroa hartzeko gehienezko adina ez izatea.

- Diziplina espedientegatik inolako administrazio publikoren zerbitzutik kendu gabea izatea eta ebazpen judizial bidez enplegu edo kargu publikoa betetzeko ezgaituta ez egotea.

- Batxilergoa, bigarren mailako Lanbide Heziketa edo baliokidea izatea.

- Administrazioko 3. hizkuntza-eskakizunaren baliokidea eskatuko da eta horretarako dagokion titulu ofiziala aurkeztu beharko da.