Ordiziako udalekuetan izena eman duten haur guztiek plaza izango dute aurten. Izen ematea epez kanpo egin dutenak, berriz, itxarote zerrendan daude. Udalekuetan plaza lortu dutenei Ordiziako Udalak dagokien kuota kobratuko die ekainean. Plazari uko egin nahi bazaio, eskaera orria aurkeztu beharko da Ordiziako Udaleko Arreta bulegoan edo Udalaren egoitza elektronikoaren bitartez.

Zerrenda onartuak 2024