2024ko apirileko osoko bilkura

Ostegunean, apirilak 25, 18:00etan 2024ko apirileko bilkura egingo da Udaletxeko batzar aretoan. 

1.- 2024ko martxoaren 21eko udalbatzarrak egindako batzarraren akta zirriborroa onartzea.

2.- 2023ko aurrekontuaren likidazioaren berri ematea.

3.- Kreditu gehigarria

4.- Zerbitzu publikoak eman eta jarduera administratiboak egiteari buruzko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proposamena.

5. Erantzukizunpeko adierazpenaren araubidearen mendeko obra txikiak izapidetzeko prozedura arautzen duen ordenantzaren hasierako onarpena.

6.- 2024 Lanpostuen Zerrendan akats zuzenketak onartzea.

7.- Alkatetzako dekretuen berri ematea.

8.- Galde-erreguak.