Urtarrileko osoko bilkura gaur egingo da

Gaur, 18:00etan hasiko da urtarrileko osoko bilkura.

1. 2023ko abenduaren 21ako udalbatzarrak egindako batzarraren akta zirriborroa onartzea. (2023IOSB0017)

2. 2023ko abenduan zehar alkatetzak sinatutako dekretuen berri ematea.(B23/1506tik-B23/1635ra)

3. Kontu-hartzailearen erreparoen txostenak, kontratazioari buruzkoak (2023KERR0028,39,30, 31 eta 32 eta 2024KERR001).

4. EH BILDU ORDIZIA taldeak aurkeztutako mozioa honako goiburuarekin: “Irun eta Brinkola arteko ADIFen trenbidea eta RENFEren aldiriko zein distantzia erdiko zerbitzuak hobetzeko mozioa“.

5. Galde-erreguak.