2023ko iraileko osoko bilkura, ostegunean

1. 2023ko uztailaren 13an egindako ohiko udalbatzarraren akta zirriborroa onartzea.

2.- Eguneko zentroa arautzen duen erregelamenduaren aldaketari hasierako onarpena ematea. (2009SORD0003)

3.- Barne kontroleko jardueren urteko barne kontroleko jardueren urteko laburpentxostenaren berri ematea. (2023IKOR0026)

4.- 2022 ekitaldiko Ordiziako Udaleko Kontu Orokorra behin betiko onartzea

5.- Kontu-hartzailearen ingeren berri ematea (2023KERR 14,15,16,17,18 eta19)

6.- Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio Orokorrak eta Ordiziako Udalak 2019an sinatutako lankidetza hitzarmenaren luzapena, Ordiziako UdalMugartean, HEA 13 Floreaga eremuan babes publikoko etxebizitzen sustapena ahalbidetzeko (2016SHIH0001)

7.- Maiatza, ekaina, uztaila eta abuztuan zehar Alkatetzaren dekretuen berri ematea.

8.- ORDIZIA ORAIN ELKARREKIN PODEMOS alderdiak aurkeztutako mozioa, KALERATZEA STOP sinatutakoa, alokairuaren merkatuko prezio garestiek tenkatutako eremuak definitzeari buruzkoak.

9. Galde-erreguak.