2023ko maiatzeko osoko bilkura

Maiatzaren 25ean, 18:00etan, Osoko bilkura izango dugu Ordiziako Udaletxeko batzar aretoan.

Hemen duzue gai ordena:

1.- 2023ko apirilaren 27ko udalbatzarrak egindako batzarraren akta zirriborroa onartzea.

2.- 2023ko maiatzaren 2ko ezohiko batzarraren akta zirriborroa onartzea.

3.- Ordiziako Udalaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren arteko Lankidetza hitzarmena. (2023SHIO0006).

4.- Bake Epailaren izendapenaren proposamena. (2023IEPA0001).

5.- Emakumeen kontrako indarkeriari erantzuteko protokoloa oanrtzea (2023GBED0002).

6.-Ordiziako Landa bide publikoen inbentarioaren hasierako onarpena.

7.- Zerbitzu publikoak eskaini eta ekintza administratiboak egiteagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen 6. Ordenantza fiskala aldatzeko proposamena, haur-eskolaren udal zerbitzuagatiko tasari dagokionean (2023SORF0002).

8.- Kontu-hartzailearen ingerak. Expedienteak; 2023KERR12- 2023KERR13.

9.- 2023/0691 Zenbakidun dekretuaren berrespena borondatezko erretiro aurreratuari buruzko neurriak eta langile publiko izateari uko egiteagatiko primak indarrik gabe uztea (2023SZEJ0003).

10.- Apirileko Alkatetzako dekretuen berri ematea. 0080 eta 516-0649ra bitarte

10.- Apirileko Alkatetzako dekretuen berri ematea. 0080 eta 516-0649ra bitarte