Uztailaren 22an, osoko bilkura

Datorren uztailaren 22an, osteguna, uztaileko osoko bilkura egingo da Udaletxeko batzar aretoan, 18:00etan. Hemen gai zerrenda:

  1. 2021eko ekainaren 24eko udalbatzarrak egindako batzarraren akta onartzea
  2. Ordiziako Udalaren 2021-2023 Dirulaguntzen Plan Estrategikoa, hasiera batez onartzea.
  3. “22 San Juan” A.I.U. hirigintzako esku-hartze eremuan dagoen a.20.3 lurzati eraikigarria besterentzeko erabakia hartzea eta hau lehiaketa bidez eta prozedura irekiz izapidetuko duen administrazio klausula zehatzen agiria eta klausula teknikoen plegua onartzea.
  4. 2020 ekitaldiko Kontu Orokorra behin betiko onartzea.
  5. Ekaineko Alkatetzako dekretuen berri ematea.
  6. Kontu-hartzaileak ekaineko Kontratuei  dagokien ingeren berri ematea