Abierto el concurso de relatos, de la mano de Kimetz

B580CEDB DECE 4C11 86E6 4D0DBE46EB92

La asociación Kimetz de Ordizia ha convocado el 26º concurso de relatos que se regirá por las siguientes bases: 

 1. Podrán concurrir al mismo todas las personas (mayores de 18 años) que lo deseen, con relatos inéditos y no premiados anteriormente en ningún otro concurso.
 2. Los originales de tema libre podrán ser en euskera y castellano. Deberán tener una extensión no inferior a cinco folios ni superior a diez.
 3. ​Se tendrá en cuenta la utilización no sexista del lenguaje,​se presentarán por triplicado mecanografiados a doble espacio y por una sola cara.
 4. Los textos habrán de ir firmados con el lema y acompañados de un sobre cerrado conteniendo en el exterior el título del relato y el lema. y en el interior el nombre, dirección y teléfono del autor/a.
 5. Los trabajos se enviarán antes del 20 de abril de 2020 a la Casa de cultura Barrena de Ordizia, plaza Nicolás Lecuona, s/n. o apd. 114. indicando en el sobre para el concurso de relatos Kimetz.
 6. Las personas premiadas, estarán salvo circunstancias debidamente acreditadas, obligadas a acudir al acto de entrega de premios
 7. El jurado estará integrado por especialistas en literatu-ra, cuyos nombres se darán a conocer en el momento de hacerse público el fallo.
 8. El fallo tendrá lugar en mayo/junio de 2020. Los originales no premiados no se devolverán.
 9. Se concederán dos primeros premios, uno en euskera y otro en castellano dotados cada uno con 600€. asimismo si entre los dos relatos premiados, no corresponde alguno de ellos a una mujer, concederemos un accesit al mejor relato escrito por una mujer dotado con 200 euros. Se concederá un premio especial  de 150 euros al mejor relato escrito por un/a ordiziarra.
 10. Los ganadores/as no podrán volver a ser premiados hasta después de transcurridos tres años desde la fecha de su último galardón.
 11. La presentación al concurso de relatos Kimetz, implica la total aceptación  de sus bases, cuya interpreta-ción  queda a libre juicio del jurado.

 

 

 

 

 1. Nahi duen edonork (18 urtetik aurrera) parte har dezake. Lanak lehenengo aldiz aurkeztuak izango dira eta beste inon saritu gabeak.
 2. Gaia librea izango da. Gutxienez 5, eta gehienez 10 orrikoak  izango direlarik, euskeraz nahiz gaztelaniaz, lanen aurkezpena mekanografiatua izango da, espazio bikoitzean eta orriak alde batetik idatzirik.
 3. Sexismorik gabeko hizkera erabiltzea kontutan edukiko da. Lan bakoitzaren hiru fotokopia bidaliko beharko dira.
 4. Testuak izengoitiz izenpetuko dira eta kartazal itxi baten kanpokaldean jarriko da kontaketaren izena eta-izengoitia. Barruan, berriz, egilearen izen abizenak, helbidea eta telefonoa.
 5. Lanak 2020ko apirilaren 20an  baino lehen igorriko dira, Ordiziako Barrena kultur etxea, Nikolás  Lekuona  enparantza, z/g.edo 114 pk eta kartazalean adieraziko da kimetz kontaketa lehiaketarako direla.
 6. Saritutakoek, saribanaketa ekitaldira joan beharko dute derrigorrez, behar bezala egiaztutako egoeretan izan ezik.
 7. Epaimahaia literatur munduko adituek osatuko dute eta beren izenak erabakiarekin batera ezagutaraziko dira.
 8. Erabakia 2020ko maiatza/ekainean  emango da. Saritu gabeko originalak ez ditugu itzuliko.
 9. ​Bi sari banatuko dira, bat gaztelerazkoarentzat eta bestea euskarazkoarentzat, bakoitza 600 €koa. Horrekin batera, saritutako bi lanen artetik, bat ez bada gutxienez emakumeren batena, sari berezi bat banatuko dute emakumeren batek idatzitako kontakizun onenarentzako, 200 €koa.
 10. Ez dira berriro sarituko lehenago irabazle izandakoak, sariaeskuratu dutenetik hiru urteko epean.Kimetz kontaketa lehiaketara aurkezteak, oinarri hauek osoki onartzen  direla  esan nahi du eta beeren  interpretazioa, epaimahiaren irizpideren baitan geratzen da.

  Horrez gain, beste sari bat ere emango da: ordiziar batek idatzitako kontaketa hoberenari 150 euro emango zaizkio.