Ordiziako Udaleko idazkaritza lanpostua (Bigarren mailakoa) bitarteko izaeraz eta oposizio-lehiaketa sistemaren bidez betetzeko oinarriak eta deialdia

 

 

 

Oinarriak eta deialdia: 2019ko abenduaren 2ko 230. GAOn argitaratuta

Eskaera orriak aurkezteko epea (hamar egun baliodun): 2019ko abenduaren 3tik 17ra.

Onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda, epaimahaiaren osaketa eta lehenengo ariketaren eguna, lekua eta ordua: 2020ko ekainaren 18ko 114. GAOn argitaratua

Onartutako eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda: 2020ko uztailaren 15eko 133. GAOn argitaratuta

OHARRA

ORDIZIAKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ORDIZIA

IDAZKARIA / SECRETARIO/A

2020/07/15

Oposizio-faseko lehen ariketaren lehen zatiari dagokion test motako ariketaren erantzun zuzenak jasotzen dituen txantiloia argitaratzen da, interesdunek horren berri izan dezaten.

Era berean, hautagaiei jakinarazten zaie oposizio-faseko lehen ariketaren zati bakoitzean lortutako puntuazioa (zati bat geratzen da oraindik egiteko) ez dela argitaratuko ariketa osorik amaitu arte.

Ordizian, 2020ko uztailaren 17an.

Epaimahaiko idazkaria,

Txantiloia ikusteko sakatu hemen.

 

OHARRA

ORDIZIAKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ORDIZIA

IDAZKARIA / SECRETARIO/A

2020/10/01

 

Kasu praktikoak ebazteko ariketaren data, tokia eta ordua: Idazkariaren oharra.

 

.................................................................................................

 

OPOSIZIO FASEKO LEHENENGO ARIKETAREN EMAITZAK

HURRENGO PROBARAKO IRAGARKIA

OPOSIZIO FASEKO BIGARREN ARIKETAREN EMAITZAK

LEHIAKETA FASEAREN BALORAZIOA ETA HAUTAKETA-PROZESUKO AZKEN EMAITZA