Ordiziako Udalaren Dirulaguntzen Ordenantza Orokorraren aldaketa