2023ko hiri-lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen Ordenantza fiskalaren eranskinaren aldaketaren hasierako onespena.

Udalbatzak, 2023ko otsailaren 23an egindako ohiko bilkuran, ondoren zehazten den Ordenantza Fiskala aldatzeari hasierako onespena ematea erabaki zuen:

5. Ordenantza fiskala, hiri-lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duena: eranskina aldatzea.

2023ko martxoaren 17ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialeko 17. aldizkarian argitaratutako iragarkia.