Sasieta Mankomunitateko Estatutuen lehenengo aldaketa