Ordiziako udalaren Kontu Orokorraren hasierako onarpena

Ordiziako udaleko Kontu Orokorraren erakusketa publikoa

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/05/24/c2103376.pdf