2021eko zergen egutegi fiskala

Ordizia udalerriko zergadunei jakitera ematen zaie 2021eko ekitaldiko Zergen Egutegi Fiskala. Zergak eta tasak ordaintzeko epeak ezartzen dira. Epeak adierazitako egunean bukatuko dira, baina egun hori baliogabea baldin bada, epea hurrengo lanegunean bukatuko da.

2020/12/24ko Gipuzkoako Aaldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkia