Alkatearen eskuduntzak eskuordetzea

2.568/1986 Errege Dekretuaren bidez onartutako Toki Erakundeen Antolaketa, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 44.2 artikuluan ezarritakoa betez, jakinarazten da 774/2020 Dekretua eman dela, denek jakin dezaten eta gainerako ondorioetarako. Dekretu horren bidez, MAITANE ALVAREZ GARCIANDIA lehen alkateordeari eskuordetzen zaizkio Alkatetzari dagozkion eskuduntza guztiak, 2020ko abuztuaren 19tik 30era, biak barne.

Ordizian, 2020ko abuztuaren 17an. Adur Ezenarro Agirre, alkatea.