Diru-sarrerak bermatzeko eta gizarte inklusiorako udal laguntzak arautzen dituzten oinarriak aldatzea

Udalbatzarrak 2020ko otsailaren 6an egindako osoko bilkuran diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko udal-laguntzak arautzen dituzten oinarrien I. eranskinaren aldaketa hasierako izaeraz onartzea erabaki zuen.

Osoko bilkuraren erabakia

2020ko otsailaren 26ko GAOn argitaratutako iragarkia