Udalaren harrera etxebizitzak arauzen dituen araudia aldatzea

Udalbatzarrak 2020ko otsailaren 6an egindako osoko bilkuran gizarte larrialdi egoerak eta etxeko indarkeriaren biktima diren emakumeak artatzeko udalaren harrera etxebizitzak arautzen dituen indarreko araudiaren aldaketa hasierako izaeraz onartzea erabaki zuen.

Osoko bilkuraren erabakia

2020ko otsailaren 26ko GAOn argitaratutako iragarkia