Kultur proiektuak eta programak gauzatzeko dirulaguntzen deialdia

2019ko irailaren 19an Tokiko Gobernu Batzarra, ohiko bilkuran, erabaki zen Kultura arloan 2019an emango diren diru-laguntzak emateko oinarriak onartzea eta dir-laguntzen deialdia onartzea.

2019/10/23ko GAOn argitaratutako deialdia eta oinarriak