Lankidetza Proiektuak egiteko dirulaguntzen deialdia

2019ko uztailaren 8ko Alkatearen 19/0669. dekretu bidez, lankidetza-proiektuak egiteko gobernuz kanpoko erakundeentzat diru laguntzak deitu ziren, honako hauen arabera:

Ikus iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialaren 161. zenbakia (2019ko abuztuaren 26koa)