Izendapenak: tokiko gobernu batzarra, alkateordeak, eskuordetutako zinegotziak eta kudeaketa aginduak

Tokiko Gobernu Batzarreko kideen izendapen, alkateordeeen izendapen, eskuordetutako zinegotzien izendapen eta kudeaketa aginduei buruzko Alkatearen ebazpenak jainaraztea.

ALKATEAORDEAK

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK

DELEGAZIOAK