Ordenantza Indargabetzea.

Interesatu guztiei jakinarazten zaie  Udalbatzak 2019ko otsailaren 28an egindako osoko bilkuran erabaki duela Oinarrizko udal zerbitzuen prezio publikoak, zergak eta tasak ordaintzeko dirulaguntzak emateko programa arautzen duen udal ordenantza indarrik gabe uztea,  2019ko martxoaren 1etik aurrerako eraginarekin.

Alkatea, Jose Miguel Santamaria Eceiza