Arau Subsidiarioen xedapen-aldaketa, Txindoki 15- HIEren 15.6 EUri dagokiona

2018ko azaroaren 29an Udalbatzarrak egindako Osoko Bilkuran hasierako onarpena eman zaio “15-TXINDOKI Poligonoa” Hirigintza Interbentzio Eremuaren 15.6 EUari dagokion Udal Plangintzako Arau Subsidiarioen  Aldaketa puntualari. Hori L.K:S. Ingenieria S.Coop. enpresak egindako eta Orkli S.Coop enpresak sustatutako dokumentuaren arabera.

Iragarkia GAO