Onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda, epaimahaiaren osaketa eta lehenengo ariketaren eguna, lekua eta ordua.

Erreklamazioak aurkezteko edo eskabideak zuzentzeko epea (hamar egun baliodun).

Onartutako eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda.

OPOSIZIOALDIA

Lehenengo ariketa: proba teoriko-praktikoen emaitzak.

Erreklamazioak aurkezteko epea (hiru egun baliodun).

Bigarren ariketa: gaitasunak ebaluatzeko probaren emaitzak.

Erreklamazioak aurkezteko epea (hiru egun baliodun).

4. HE egiaztatzeko epea.

LEHIAKETALDIA:

Merezimenduak aurkezteko epea.

Erreklamazioak aurkezteko epea (hiru egun baliodun)

Azken kalifikazioa: oposizioaldian eta lehiaketaldian puntuaketa guztira.

Hautaketa prozesua gainditu duten izangaien zerrenda.