Iragarkia: Gizarte lengile-Gizare Dinamizatzaile lanpostua betetzeko oposaketaren eta hautatze-prozesurako merezimenduen lehiaketaren bigarren ariketaren balioespena

Iragarkia: Gizarte Langile-Gizarte Dinamizatzaile lanpostua betetzeko oposaketaren lehen ariketaren balorazioa

 

Izendapena praktikatan: 2016ko maiatzaren 16an Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuta.

- ZERBITZU OROKORREKO PEOI

- LOREZAIN PEOI

- OBRETAKO  - KALEKO PEOI

- UDALTZAIN AGENTE

- ARKITEKTO TEKNIKOA