Iragarkia: Puntuaketa guztira eta merituen baloraketa berrikusteko epea: uztailaren 4. 

- ZERBITZU OROKORREKO PEOI

- LOREZAIN PEOI

- OBRETAKO  - KALEKO PEOI