Iragarki taula // Tablón de anuncios

 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duen urriaren 1eko 39/2015 Legeko 133. artikuluari jarraiki eta azaroaren 27ko 50/1997 Legeko 26. artikuluari  lotuta, arauen garapen prozesuan aurretiazko kontsulta publikoa egingo da  herritarren parte hartzea bermatzeko. Aurretiazko kontsulta publikoa erregelamendu proiektua garatu aurretik burutuko da, dagokion Administrazio Publikoaren web orrian eta araudi hau dela eta kaltetuak izan daitezkeen  subjektu eta erakunde esanguratsuenen iritzia jasoko da hurrengo puntu hauen inguruan:

Epea: 2019ko maiatzaren 22

Udaleko Osoko Bilkurak 2019ko martxoaren 28an egindako bileran Ordiziako Udalaren eta “Iturtxo 5” HIEren Iturtxobidea 6 zenbakiko jabekideen arteko Hirigintza Hitzarmena hasiera batean onartu zuen, gaur egungo eraikinak ordezkatzeko jarduketa oinarriak finkatzeko.

Hitzarmena ikusteko eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia ikusteko: Sakatu hemen

 

Epea: 2019ko maiatzaren 21a.
Epea: 2019ko uztailaren 4
Epea: 2019ko maiatzaren 13a