Iragarki taula // Tablón de anuncios

Alkatetzaren 2020ko maiatzaren 25eko 469 zk.ko Dekretuaren bidez, Ordiziako txikizkako merkataritza sustatzeko familiei banatutako erosketa-bonuen programaren oinarri arautzaileak eta laguntzen deialdia onartu dira. Jarraian argitaratuko dira, guztiek jakin dezaten eta ondorioak izan ditzan.

Oinarriak

Udalak, 2020ko ekainaren 12ko Alkatetzaren Dekretuaren bidez, txikizkako merkataritza sustatzeko familiei zuzendutako erosketa-bonuen programarako oinarriak aldatzea onartu zuen, honela:

Aldaketa

 

Epea: 2020ko ekainak 22

2568/1986 Errege Dekretu bidez onartutako Udal Entitateen Antolaketa, Funtzionamendu eta Erregimen Juridikoa arautzen duen Erregelamenduko 44.2 artikuluan xedatutakoa betetzeko, denek horren berri izan dezaten eta bestelako eraginetarako, jakinarazten dut,  dekretua 213 eman dudala. Honen bidez Kode Zibilaren 51. artikuluaren aldaketa dakarren 1994ko abenduaren 23ko 35/94 Legearen idazketa berriaren arabera, honako hau erabaki dut: alkatetza funtzioak Maitane Alvarez Garciandia zinegotziarengan eskuordetzea ezkontza zibila ospatzeko, 2020ko martxoaren 6an, eguerdiko 13:00etan, Udaleko Batzar Aretoan.

Ordizian, 2020ko otsailaren 24an, alkatea

Epea: 2020ko martxoaren 30a
Epea: 2020ko ekainaren 24a