Iragarki taula // Tablón de anuncios

2568/1986 Errege Dekretu bidez onartutako Udal Entitateen Antolaketa, Funtzionamendu eta Erregimen Juridikoa arautzen duen Erregelamenduko 44.2 artikuluan xedatutakoa betetzeko, denek horren berri izan dezaten eta bestelako eraginetarako, jakinarazten dut,  577 dekretua eman dudala. Horren bidez, Kode Zibilaren 51. artikuluaren aldaketa dakarren 1994ko abenduaren 23ko 35/94 Legearen idazketa berriaren arabera, honako hau erabaki dut: alkatetza funtzioak Izaro Intsausti Zinkunegi zinegotziarengan eskuordetzea ezkontza zibila ospatzeko, 2019ko ekainaren 8an, goizeko 11:00etan, Udaleko Batzar Aretoan.

Ordizian, 2019ko maiatzaren 28an. Jose Miguel Santamaria Ezeiza. ALKATEA.

2568/1986 Errege Dekretu bidez onartutako Udal Entitateen Antolaketa, Funtzionamendu eta Erregimen Juridikoa arautzen duen Erregelamenduko 44.2 artikuluan xedatutakoa betetzeko, denek horren berri izan dezaten eta bestelako eraginetarako, jakinarazten dut,  531 dekretua eman dudala. Honen bidez, Kode Zibilaren 51. artikuluaren aldaketa dakarren 1994ko abenduaren 23ko 35/94 Legearen idazketa berriaren arabera, honako hau erabaki dut: alkatetza funtzioak Joseba Aranburu Ganzarain zinegotziarengan eskuordetzea ezkontza zibila ospatzeko, 2019ko maiatzaren 25ean, goizeko 13:00etan, Barrena Jauregian.

Ordizian, 2019ko maiatzaren 17an. Jose Miguel Santamaria Ezeiza, ALKATEA

 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duen urriaren 1eko 39/2015 Legeko 133. artikuluari jarraiki eta azaroaren 27ko 50/1997 Legeko 26. artikuluari  lotuta, arauen garapen prozesuan aurretiazko kontsulta publikoa egingo da  herritarren parte hartzea bermatzeko. Aurretiazko kontsulta publikoa erregelamendu proiektua garatu aurretik burutuko da, dagokion Administrazio Publikoaren web orrian eta araudi hau dela eta kaltetuak izan daitezkeen  subjektu eta erakunde esanguratsuenen iritzia jasoko da hurrengo puntu hauen inguruan:

Epea: 2019ko maiatzaren 22

Udaleko Osoko Bilkurak 2019ko martxoaren 28an egindako bileran Ordiziako Udalaren eta “Iturtxo 5” HIEren Iturtxobidea 6 zenbakiko jabekideen arteko Hirigintza Hitzarmena hasiera batean onartu zuen, gaur egungo eraikinak ordezkatzeko jarduketa oinarriak finkatzeko.

Hitzarmena ikusteko eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia ikusteko: Sakatu hemen

 

Epea: 2019ko maiatzaren 21a.