Iragarki taula // Tablón de anuncios

Epea: epe gabe

2568/1986 Errege Dekretu bidez onartutako Udal Entitateen Antolaketa, Funtzionamendu eta Erregimen Juridikoa arautzen duen Erregelamenduko 44.2 artikuluan xedatutakoa betetzeko, denek horren berri izan dezaten eta bestelako eraginetarako, jakinarazten dut,  732 dekretua eman dudala. Horren bidez Kode Zibilaren 51. artikuluaren aldaketa dakarren 1994ko abenduaren 23ko 35/94 Legearen idazketa berriaren arabera, honako hau erabaki dut: alkatetza funtzioak Ainhoa Jimenez Goñi zinegotziarengan eskuordetzea ezkontza zibila ospatzeko, 2019ko uztailaren 12an, goizeko 12:30ean, Udaleko Batzar Aretoan.

Ordizian, 2019ko uztailaren 4an.  Adur Ezenarro Agirre, ALKATEA

2568/1986 Errege Dekretu bidez onartutako Udal Entitateen Antolaketa, Funtzionamendu eta Erregimen Juridikoa arautzen duen Erregelamenduko 44.2 artikuluan xedatutakoa betetzeko, denek horren berri izan dezaten eta bestelako eraginetarako, jakinarazten dut,  662 dekretua eman dudala. Honen bidez Kode Zibilaren 51. artikuluaren aldaketa dakarren 1994ko abenduaren 23ko 35/94 Legearen idazketa berriaren arabera, honako hau erabaki dut: alkatetza funtzioak Arantxa Fernandez Alvaredo zinegotziarengan eskuordetzea ezkontza zibila ospatzeko, 2019ko ekainaren 28an, arratsaldeko 19:00etan, Udaleko Batzar Aretoan.

Ordizian, 2019ko ekainaren 24an. Adur Ezenarro Agirre, ALKATEA

Udaleko Osoko Bilkurak 2019ko maiatzaren 23an egindako bileran Ordiziako Udalaren eta Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren artean sinatu beharreko Hirigintza  Hitzarmena hasiera batean onartu zuen,  13-Floreaga Hirigintza Interbentzio Eremuan babes publikoko etxebizitzak sustatzeko.

Hitzarmenaren testua

Epea: 2019ko uztailaren 2a.