Alkatetzaren 2020ko maiatzaren 25eko 469 zk.ko Dekretuaren bidez, Ordiziako txikizkako merkataritza sustatzeko familiei banatutako erosketa-bonuen programaren oinarri arautzaileak eta laguntzen deialdia onartu dira. Jarraian argitaratuko dira, guztiek jakin dezaten eta ondorioak izan ditzan.

Oinarriak

Udalak, 2020ko ekainaren 12ko Alkatetzaren Dekretuaren bidez, txikizkako merkataritza sustatzeko familiei zuzendutako erosketa-bonuen programarako oinarriak aldatzea onartu zuen, honela:

Aldaketa

 

Epea: 2020ko ekainak 22