Udaleko Osoko Bilkurak 2019ko maiatzaren 23an egindako bileran Ordiziako Udalaren eta Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren artean sinatu beharreko Hirigintza  Hitzarmena hasiera batean onartu zuen,  13-Floreaga Hirigintza Interbentzio Eremuan babes publikoko etxebizitzak sustatzeko.

Hitzarmenaren testua

Epea: 2019ko uztailaren 2a.