Iragarki taula // Tablón de anuncios

Ordiziako udalak jakitera ematen duenez, Botere Judizialeko Lege Organikoaren 99tik 103 artikuluetara eta Bake-epailee ekainaren 7ko 3/95 Araudian ezarritakoaren arabera, Udal Osoko Bilkurari dagokio udalerri honetako Bake-Epaile eta ordezkoa izendatzea.

Ediktu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik 20 egun naturalen epea zabaltzen da interesa dutenek eta eranskinean azaltzen diren legeak jarritako baldintzak betetzen dituztenek, idatziz Alkatetza honi eska dezaioten.

Bake-Epaile izateko betebeharrak

Iragarkia Gipuzkoako Aldizari Ofizialean.

 

Epea: 2019ko urtarrilaren 28a
Epea: 2019ko otsailaren 13a
Epea: 2019ko otsailaren 13a
Epea: 2019ko otsailaren 4a