Iragarki taula // Tablón de anuncios

2.568/1986 Errege Dekretuaren bidez onartutako Toki Erakundeen Antolaketa, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 44.2 artikuluan ezarritakoa betez, jakinarazten da 774/2020 Dekretua eman dela, denek jakin dezaten eta gainerako ondorioetarako. Dekretu horren bidez, MAITANE ALVAREZ GARCIANDIA lehen alkateordeari eskuordetzen zaizkio Alkatetzari dagozkion eskuduntza guztiak, 2020ko abuztuaren 19tik 30era, biak barne.

Ordizian, 2020ko abuztuaren 17an. Adur Ezenarro Agirre, alkatea.

Udalbatzak, 2020ko ekainaren 25ean egindako ohiko bilkuran, honako hau erabaki zuen, legezko gehiengo osoaren aldeko botoarekin:

1.-Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duen 4. Ordenantza Fiskala aldatzea.

2.-Aparteko hobariak, maiatzaren 12ko 3/2020 Foru Dekretu-Arauaren arabera 6. eta 7. zerga-ordenantzetan araututako tokiko jabari publikoa okupatzeagatiko eta zerbitzuak emateagatiko tasetan.

Hartutako erabakia eta egindako espedientea ere jendaurrera aterata egongo dira, uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak 16.1 artikuluak agintzen duen bezala, hura baita Gipuzkoako Togi Ogasunena arautzen duena. Hala, iragarkia jarriko da hedabide ofizial honetan eta Udaletxeko iragarki-oholean. Baldintza hauetan:

a) Erabakiak eta espedienteak ikusteko tokia: Udaletxeko Idazkaritza.

b) Aztertu eta erreklamazioak egiteko epea, erreklamaziorik egin nahi izanez gero: 30 lan-egun, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo lan-egunetik aurrera, bulego orduetan.

c) Erreklamatzeko eskubidea dutenak: uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak 17. artikuluan jartzen dituenak.

d) Erreklamazioak non egin: Udaletxeko Sarrera Errejistro Nagusian edota Administrazio Jardunbideari buruzko Legeak 66. artikuluan jartzen dituen tokietan.

e) Zer organori egin erreklamazioa: Udalbatzari.

Legeak iragarkia jendaurrera aterata edukitzeko jartzen duen epea inork ezeren erreklamazio edo oharrik egin gabe pasatzen bada, behin-betiko onartutzat joko dira erabakiak, beste erabakirik hartu beharrik gabe.

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia ikusteko sakatu hemen

 

Epea: 2020ko abuztuaren 24a

Ordiziako Udalak Oiangu parkeko udako taberna txikia edo txiringitoaren zerbitzua kontratatzeko prozesua zabaldu du

Kontratazioa zuzena izango da, uztailetik irailera bitartean (3 hilabetez) udako zerbitzua eskaini ahal izateko.

Proposamenak Udalaren Erregistro Elektronikoan aurkeztu ahal izango dira epe barruan edozein unetan, Udaletxeko Erregistro Orokorrean (Herritarrentzako Arreta bulegoa), 9:00tatik 13:00etara, eta arratsaldez Udaltzaingoan, gaueko 21:00ak arte. Iragarkia udaleko webgunean eta kontratazio perfilean argitaratu eta 6 egun balioduneko epean.

Proposamenak gutun-azalean aurkeztuko dira “Oiangu parkeko udako taberna txikia edo Txiringitoa kudeatzeko zerbitzua” izenburupean. Eskatzaileak bere identifikazio datuak adierazi behar ditu bertan, baita administrazioa berarekin harremanetan jartzeko helbide elektronikoa eta mugikor zenbakia ere.

Udalak jarduteko gaitasuna daukaten eta kontratatzeko debekurik ez duten pertsona naturalekin zein pertsona juridikoekin kontratatu ahal izango du.

Kontratu hartzaileak ez du inolako zorrik izango Ordiziako Udalarekin. Era berean, kontratu hartzailea egunean izango da Gipuzkoako Foru Ogasunarekiko betebeharrei dagokienez eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrei dagokienez.

Zerbitzuaren esleipenerako balorazio irizpenak eta puntuaketa:

1.- Memoria proiektua: 80 puntu.

Bertan zerbitzuaren kudeaketarako dauden baliabide pertsonalak eta kudeaketa plana zehaztuko dira.

Memoria proiektua gehienez 5 orritan egingo da, orriak DIN A4koak izango direla, eta bi aldeetatik.

80 puntuak honela banatuko dira:

- Eskaintzaren aniztasuna: 15 puntu.

(pintxoak, razioak, ogitartekoak, plater konbinatuak, menuak, menu bereziak…)  

- Produktuen jatorria: 5 puntu.

(km0 produktuak, inguruko ekoizleen produktuak, produktu ekologikoak.)

- Tabernako bezeroei emango zaizkien prestazioak: 20 puntu.

(eramateko erraztasuna, terraza zerbitzua….)

- Parkera bezeroak erakartzeko proposatzen diren ekintzak: 20 puntu

(Haurrentzako atrakzioak, pintxo-potea, gaikako afariak, zinema, kontzertuak …)

- Udalerriko langileak izatea: 10 puntu gehienez.

2 puntu emango da Ordizian erroldatutako pertsona bakoitzeko

- Hondakinen kudeaketa jasangarria: 10 puntu gehienez.

Hondakinen kudeaketa plangintza baloratuko da.

2.- Ostalaritza eskoletan lortutako ezagutza: 20 puntu.

Arlo horretako goi mailako ikasketak dituela egiaztatzen duenari 20 puntu emango zaizkio eta erdi mailako ikasketak dituenari 10 puntu emango zaizkio. Esleipenduna Enpresarien Elkartea izango balitz, bera osatzen duten pertsonen ikasketak batuko dira, gehienezko 20 puntuak lortu arte.

3.- Kanona

Hileko 500 euroko kanona ezarriko da zerbitzua garatzeko.

Edozein zalantza izanez gero jarri harremanetan Udaleko Idazkaritza Sailarekin helbide elektroniko honen bidez: Helbide elektroniko hau spam roboten kontra babestuta dago. JavaScript aktibatuta eduki behar duzu hau ikusteko. edo deitu telefono zenbaki honetara: 943 80 56 36

OINARRIAK ikusteko sakatu hemen

Epea: 2020ko ekaina 18

Alkatetzaren 2020ko maiatzaren 25eko 469 zk.ko Dekretuaren bidez, Ordiziako txikizkako merkataritza sustatzeko familiei banatutako erosketa-bonuen programaren oinarri arautzaileak eta laguntzen deialdia onartu dira. Jarraian argitaratuko dira, guztiek jakin dezaten eta ondorioak izan ditzan.

Oinarriak

Udalak, 2020ko ekainaren 12ko Alkatetzaren Dekretuaren bidez, txikizkako merkataritza sustatzeko familiei zuzendutako erosketa-bonuen programarako oinarriak aldatzea onartu zuen, honela:

Aldaketa

 

Epea: 2020ko ekainak 22