1 Idazkaritza
2 Garapen iraunkorra eta mugikortasuna
3 Gazteria
4 Kultura
5 Sustapena, garapena eta komertzioa
6 Ogasuna
7 Partaidetza eta Komunikazioa
8 Hirigintza eta obra txikiak
9 Berdintasuna
10 Euskara
11 Gizarte Ongizatea
12 Kirola
13 Zerbitzuak