ORDIZIAREN AURKA, BESTE BEHIN

Ordiziako Udaleko EAJ/PNV, PSE-EE, Ordizia Orain eta Ordizia Irabaziko bozeramalek euren haserrea  agertu nahi dute asteartetik asteazkenerako gauean udalerriko ondare historiko-monumentalaren aurka pintada eta pintura orbanez egindako erasoagatik. Egokitzat hartzen dena aldarrikatzea zilegi da, baina ez horrela, Ordizia kaltetuz. Ekintza ikertu eta, posible eta egokia balitz, beharrezko neurriak hartuko dira.

OSOKO BILKURA EGINGO DA OSTEGUN HONETAN

Abenduko Osoko bilkura ostegun honetan egingo da, hilaren 20ean, 19:00etan hasita. Gai zerrenda honakoa izango da:

1. - 2018ko azaroaren 29ako udalbatzarrak egindako ohiko batzarraren zirriborroa onartzea.

2. – 2018ko abenduak 19eko udalbatzarrak egindazko ez-ohiko batzarraren zirriborroa onartzea.

3. - Alkatetzako azaroko dekretuen berri ematea.

4. - kontu-hartzaileak abenduak Kontratuei dagokien ingeren berri ematea.

5. - A.20. “13-FLOREAGA” Hirigintza Interbentzioa. Eremuko a.20.13.1 Lursailari dagokion Plan Berezia behin betiko onartzea. (2018IPLB0001).

6.- Ekintza humanitarioentzako larrialdietarako laguntza (Asociación salvamento marítimo humanitario).

7.- Ekintza humanitarioentzako larrialdietarako laguntza (Asociación S.E.A.D.27).

8.- Galde-erreguak.

LUKUSAIN GARAJEAK EROSTEKO ONARTUEN ZERRENDA

Ordiziako iragarki taulan eta web orrialdean Lukusaineko garajeak erosteko onartuen eta baztertuen zerrenda publikatu eta, urtarrilaren 8-ra arte, erreklamazioak aurkezteko eta behar diren kasuetan akatsak zuzentzeko epea zabalik dagoela jakinarazten da. Erreklamaziorik egiten ez bada, behin-behineko zerrenda hau behin betikotzat hartuko da besterik gabe.

Hauxe da zerrenda:

LUKUSAIN behin behineko onartuak_admitidos provisional (pdf)

 

OSOKO BILKURA EGINGO DA OSTEGUNEAN

Ohiko saioa izango da ostegun honetan 19:00etan Batzar aretoan. Gai zerrenda honakoa da:

1.- 2018ko urriaren 10ean ohiko deialdian egindako osoko bilkuraren aktaren zirriborroa onartzea.

2.- 2018ko azaroaren 12an aparteko deialdian   egindako osoko bilkuraren aktaren zirriborroa onartzea.

3.- Iraila eta urriari dagozkion alkatetza dekretuen berri ematea.

4.- Kontu-hartzaileak egindako ingeraren berri ematea, uztaileko eta azaroko kontratazioei dagozkiena.

5.- Zuberoa kaleko esleipenari buruz azaroaren 12ko osoko bilkuran hartu zen akordioari buruz Kontu-hartzaileak egindako txostenaren berri ematea.

6.-Kontu-hartzailearen 10/2018 ingeraren berri ematea, 2018rako %2,75eko soldata igoeraren  onarpenari buruzkoa.