2020ko ordainagiriak kitatzeko epea zabalik dago

Herritar guztiei jakinarazten zaie, urriaren 1etik azaroaren 30era bitartean, borondatezko epean 2020ko ekitaldiko ordainagiriak kitatu ahal izango dituztela Zabor bilketa, Ibi Iraunkorra, Garajerako Sarrerak eta Hilerriko Kanona Errolda Fiskalei dagozkienak.

Zergadunek ordainketak herri honetako edozein Aurrezki Kutxa edo Banketxetan egin ditzakete.

 

Helbideratutako ordainagiriak kontutik pasako dira 2020ko azaroaren 10ean.

Era berean, jakinarazten da erreziboetan ordaintzeko azken eguna 2020/11/10a dela agertzen bada ere, helbideratu gabeko ordainagirietan zergadunek 2020/11/30era arte banku-transferentzia bidez egin ahal izango dutela ordainketa ordainagiri berean adierazitako kontu zenbakian.

Adierazitako epea amaituz gero, premiamenduzko prozedura exekutiboa hasiko da, ordaindu ez diren kuotak errekarguarekin , berandutza interesekin eta dagozkion kostuekin kobratuko direlarik.