Ekonomi Ihardueren gaineko zerga

Herritar guztiei jakinarazten zaie aurtengo urriak 1etik azaroak 10era bitarteko lanegunetan, biak barne, ordaindu ahal izango dela borondatezko epean 2020 ekitaldiko Ekonomi Ihardueren gaineko Zerga (EIZ).

Ordainketak herriko edozein aurrezki kutxa edo banketxetan egin daitezke eta www.ordizia.eus (online ordainketa) helbidean ere.
Errezibo hauek domiziliatuta dituztenei borondatezko epearen azkeneko egunean kargatuko zaizkie.
Adierazitako epe hori bukatu ondoren premiamendu bidezko derrigorrezko ihardunbideari ekingo zaio besterik gabe, eta ordaindu ez diren kuotek %20ko gainordaina, berandutza interesak eta dagozkion gastuak hartu beharko dituzte bere gain.