Landa zein hiri izaera - ondasun higiezinen zergen ordainagiriak

Herritar guztiei jakinarazten zaie, 2020ko abuztuaren 01etik irailaren 15era bitartean, biak barne, ordaindu ahal izango direla borondatezko epean 2020ko ekitaldiko Landa Zein Hiri izaera Ondasun Higiezinen zergen ordainagiriak.

Zergadunek ordainketak herriko edozein aurrezki Kutxa edo Banketxetan egin ditzateke. Helbideratutako zergadunen ordainagiriak abuztuaren 01ean kargatuko dira.

Adierazitako epea bukatu ondoren, premiamenduzko prozedura exekutiboari ekingo zaio. Ordaindu ez diren kuotak dagokien errekarguarekin, berandutza interesekin eta dagozkion kostuekin kobratuko dira.