Ohiko bilkura egingo da gaur

Ordizia. Batzar aretoa

Gaur, otsailak 6, Ohiko Osoko Bilkura egongo da arratsaldeko 19:00etan. Urtarrilean atzeratutako Plenoa izango da. 

Hemen gai ordena: 

  1. 2019ko abenduaren 19ko udalbatzarrak egindako batzarraren zirriborroa onartzea.
  2. 2019ko abenduko Alkatetzako dekretuen berri ematea.
  3. Talde Sozialistak aurkeztutako mozioa elikagaien xahutzearen aurkakoa.
  4. Udal harrera etxebizitzen araudian aldaketa proposamena.
  5. Diru-sarrerak bermatzeko eta Gizarte inklusiorako udal laguntzak emateko oinarrien aldaketa.
  6. Galde-erreguak.